Themaweekenden

IMG_1449-vrijstaandWat is een themaweekend?

Als je na het kennismakingsweekend graag nog een weekend bij de kapucijnen door wilt brengen, ben je van harte welkom bij  één van de themaweekenden. In deze weekenden verdiep je je in een aantal thema’s die een belangrijke plaats innamen in het leven van Franciscus van Assisi.

Er zijn weekenden over de volgende thema’s:

 

Zoeken naar God

Franciscus beleefde zijn geloof op eigen wijze. Hij werd ook wel zanger van God genoemd. Zijn spiritualiteit en Godsbeleving nodigen je uit om die van jezelf te zoeken. Zoeken en vinden, weten en twijfelen, hopen en geloven. Stil staan met elkaar hoe God in je leven betekenis heeft gekregen….. en speelt de kerk daar nog een rol in?

 

Verbondenheid ervaren

Een kernwaarde in het leven van Franciscus en nog altijd een kernwaarde in het leven bij de kapucijnen: omzien naar elkaar en betrokken zijn op de wereld en de mensen om je heen. Willen leven in verbondenheid en solidariteit. Is dat nog waar te maken?

 

Vrede ontdekken

Hoewel Franciscus een enorme driftkikker kon zijn, probeerde hij te streven naar gastvrijheid en vredelievendheid. Wat betekent de term ‘vrede’ in jouw leven? Is het streven naar vrede nog de moeite waard, of is het een gebed zonder eind?

 

Schepping

Franciscus had hart voor de natuur om zich heen. Daarin ervoer hij Gods scheppende kracht. De meeste herkenning roept Franciscus op als de heilige die met de dieren sprak. Wat heeft zijn beleving over de schepping met jou te maken?

 

Leven in eenvoud

Eenvoud kenmerkt het leven van Franciscus. Hij ageerde tegen de weelde om hem heen. Is die eenvoud of gekozen armoede een kwestie van geen geld hebben, of zijn er andere invalshoeken die meer licht werpen op de werkelijke betekenis van ‘arm zijn’?

 

Spiegelen aan Clara

Clara was een trouwe volgeling van Franciscus. Zij volgde hem na in zijn leven van eenvoud en armoede en wijdde zich volledig aan het gebed en leven in stilte. Zelf zo’n weekend meemaken? Voor dit weekend ben je te gast in het klooster bij de Clarissen in Nijmegen. Een van de zusters Clarissen zal het weekend mee begeleiden.

 

Franciscus in je werk

Werken doen we allemaal. Betaald dan wel vrijwillig. In een instelling of een bedrijf, of misschien thuis.  Dat gaat allemaal niet zomaar. Samenwerken, gehoorzamen, op je standpunt staan, een conflict aangaan of ondergaan. Het vraagt veel van ieder mens. Hoe geef jij zin aan het werk dat je doet? Kan Franciscus ons hierin inspireren?

 

 

Programma

De opzet en het programma van deze weekenden zijn gelijk aan het kennismakingsweekend. Een themaweekend begint op vrijdag eind van de middag of begin van de avond, aanvangstijd afhankelijk van de locatie en eindigt op zondagmiddag 14.00 uur. Je kunt zelf beslissen welke themaweekenden je wilt volgen. Er worden geen vaste groepen gevormd van personen die aan de weekenden deelnemen. Hierdoor kan het zijn dat je steeds weekenden met een aantal nieuwe deelnemers doorbrengt. Als je aan minimaal vier themaweekenden hebt deelgenomen, kun je ervoor kiezen deel te nemen aan het verdiepingsjaar.

Kosten

De kosten voor weekend zijn inkomensafhankelijk.

Na aanmelding bij secretariaat@bijdekapucijnen.nl ontvang je binnen een aantal dagen een bevestiging en met het verzoek het gewenste bedrag over te maken. Na ontvangst de weekendbijdrage is je aanmelding definitief.

  • € 65,- per weekend voor inkomens tot € 1.200,-
  • € 100,- per weekend voor inkomens tussen € 1.200,- en € 1.600,-
  • € 130,- per weekend voor inkomens boven € 1.600,-

Voor wie de hoogte van het bedrag een probleem is, kan daar over contact opnemen met
rensstobbelaar@kloosterweekend.nl

 

Accommodaties

Op alle plekken waar de weekenden zijn neem je deel aan een gezamenlijk programma. Je overnacht in een eenvoudige eenpersoonskamer met een wastafel. Douches en toilet worden gedeeld met anderen. Op de Hezenberg is de douch en toilet op de kamer.

In de uitnodiging voor een weekend, die je een aantal weken voor aanvang krijgt staan alle bijzonderheden vermeld. Ook de routebeschrijving ontvang je dan.

(zie ook: welkom in een klooster)

Kies uw weekend *

Achternaam *

Roepnaam *

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Uw e-mail *

Telefoon *

Geslacht

 

Ik heb van de weekenden gehoord via:

Opmerkingen (eventuele 2e voorkeursdatum)

Lees meer over onze kennismakingsweekenden waarin je je oriënteert op de spiritualiteit van Franciscus:

 

HS-kennismakings_weekend-link

 

 

 

 

 

Voor mensen die deelgenomen hebben aan een kennismakingsweekend en vier themaweekenden is er het verdiepingsjaar. Lees hier meer over:

HS-verdiepingsjaar-link