Franciscus & Clara

franciscus-helemaalWie is Franciscus?

Franciscus van Assisi (1182 – 1226)

 

Geboren in Assisi – een kind van zijn tijd.
Afkomst en bezit bepaalden iemands toekomst
Toen gold dat wie voor een dubbeltje geboren was nooit een kwartje zou kunnen worden.
Afkomst en bezit stonden vast.
Je was heer of je was dienaar.
En het bezit bepaalde je heerschappij.
De heerschappij over de minderen.
Door de opkomst van het geld ontstond er onrust.
Oorlogen werden gevoerd en de jonge Franciscus
wilde als ridder natuurlijk mee gaan vechten.
Hij belandde in een gevangenis en werd ziek.
Daar is een begin geboren van een ander denken.
In een droom vroeg een stem hem… waar ga je naar toe? En wie dien je met je oorlog?

 

Na zijn herstel hervat hij zijn leven.
Hoog te paard zit hij als een melaatse zijn weg kruist.
Uitzonderlijk want de samenleving weerde melaatsen,
wie melaats was werd verbannen: weg ermee.
Maar de stem in die droom zei: laat los wat je hebt.
Hij stapt van zijn paard
en kijkt de melaatse aan.
De man strekt zijn arm voor een aalmoes,
maar Franciscus kust zijn hand en geeft hem geld.
Hij schrijft daarover:
´Toen ik nog in zonde leefde
leek het me bitter om melaatsen te zien,
toen de Heer mij bij hen bracht
was de bitterheid veranderd in zoetheid.´
De melaatse wordt mens en Franciscus ook in die ontmoeting.
Een ontwapenende dialoog.

 

Na die ontmoeting met de melaatse trekt hij zich terug.
De vragen van het leven dringen zich op:
Wie ben ik eigenlijk? Wat vraagt God van mij??
Hij was ziek geweest en beter geworden.
Zijn oude leven weer opgepakt, maar toch niet echt.
Die droom en de ontmoeting met de melaatse lieten hem niet meer los.
Het is voor hem een donkere tijd, een crisis.
Er is een gebed van hem uit die tijd.
Bij het kruis van San Damiano bidt hij:
´Heer verlicht de duisternis van mijn hart´
dan hoort hij een stem die hem zegt:
´Ga, en herstel mijn huis.´
In zijn naïviteit gaat hij letterlijk kerkjes opknappen.
Later beseft hij dat het niet om stenen gaat
maar om het hart: het geloof in God en hoe dat in je leven werkzaam kan zijn.

 

Hij breekt met zijn verleden
Hij breekt met zijn ouders: ‘voortaan is God mijn Vader’.
Hij breekt met zijn oude denken.
Zijn geld en zijn kleren, weg ermee.
Hij verlaat de stad met een nieuw bewustzijn
geen hiërarchie, geen eigendom, geen heer en geen knecht
hij zoekt de stilte, in de rotsholten
en hij leeft te midden van de melaatsen.

 

Steeds meer mannen volgen hem ook vrouwen.
Met Clara had hij een bijzondere vriendschap.
De arme broeders en de arme zusters
worden een beweging die groeit en groeit.
Ze oefenen met elkaar een nieuw levensideaal
een ideaal van broeder- en zusterschap.

 

De franciscaanse spiritualiteit
is een spiritualiteit van ‘verbondenheid’.
Verbonden met God
met andere mensen en met de ons omringende natuur.
Alles en iedereen ervaren als broer en zus en daarin ontmoeten wij Gods liefde.
Op het eind van zijn leven schreef Franciscus zijn Zonnelied
waarin die verbondenheid zo prachtig wordt bezongen.

Hier binnenkort meer… Onze excuses.

Links

Franciscaanse Beweging: www.franciscaansebeweging.nl
Franciscaanse spiritualiteit: www.bloeiendeklaproos.nl/francis
Over Franciscus: www.kuleuven.be/thomas/page/franciscus-van-assisi
Broeders Kapucijnen: www.kapucijnen.com
Zuster Clarissen: www.clarissen.nl
Broeders Franciscanen: www.franciscanen.nl
Over kloosters in Nederland: www.knr.nl