Samen delen, kiezen voor elkaar, bezinning en consuminderen zijn kernwoorden in het ‘moderne klooster’ De Wonne.

De Wonne is een leefgemeenschap in het hartje van Enschede. In 1979 zijn de eerste Wonne-mensen begonnen in een klooster uit 1868, nadat enkele jaren daarvoor de laatste Zusters van Amersfoort vertrokken waren. Binnen enkele jaren werd De Wonne van illegaal kraakpand een plek van ontmoeting en gebed: een interkerkelijke leefgemeenschap waar mensen in knelsituaties voor korte of langere tijd op verhaal kunnen komen. Samen delen is een motto van De Wonne. Het dak, geld en goed en de zorg voor elkaar worden samen gedeeld. In de traditie van Jezus van Nazareth, Franciscus en Gandhi proberen zij een weg te zoeken in onze welvaartsmaatschappij. ‘Wat minder meer’ of consuminderen is een grondtoon van dit ‘moderne klooster’. Gastvrijheid, gebed, bezinning en kringloopeconomie zijn kernwoorden in ons huis.