Themaweekenden

IMG_1449-vrijstaandWat is een themaweekend?

 

Als de kennismaking met Franciscus naar meer smaakt, en je graag nog een of meer kloosterweekenden wilt meemaken, dan ben je welkom bij de themaweekenden. In deze weekenden spiegel je je aan Franciscus en Clara van Assisi aan de hand van een aantal specifieke thema’s, zoals: Zoeken naar God, Verbondenheid ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, Leven in Eenvoud, Spiegelen aan Clara, Franciscus in je Werk.

Je kunt aan deze weekenden deelnemen  in volgorde naar eigen  keuze. De samenstelling van de groep en de begeleiding zal daarom steeds anders zijn.

Ook in een themaweekend leef je mee op het ritme van het klooster. Je woont bij de broeders franciscanen en zusters clarissen altijd enkele gebedsdiensten bij, gaat aan tafel bij de broeders Franciscanen of de zusters clarissen en bewaart de sfeer van rust en stilte in het klooster.

 

Eenvoud

Franciscus was een rijke jongeling. Hij groeide op in het gezin van een rijke lakenkoopman en was voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te gaan. Hij streefde riddereer na, roem, een mooi harnas, goed paard en zwaard. En toch, toch koos hij een andere weg. Een leven in eenvoud. Een leven ‘zonder eigendom’. Want niets mocht hem van God afhouden. Hij spiegelt zich aan Jezus, die arm naar deze aarde gekomen was en geen steen had om zijn hoofd neer te leggen. In zijn ‘leven zonder bezit’ voelde hij zich oneindig rijk. Kijkend naar Franciscus’ leven en hoe hij ‘in eenvoud’ en ‘zonder bezit’ leefde, beseffen we hoe ‘armoede’ en ‘rijkdom’ geen kwestie zijn van geld of goed. Er zijn andere invalshoeken die licht werpen op de betekenis van ‘eenvoud’, ‘armoede’ en ‘rijkdom’.

 

Verbondenheid

Franciscus leefde in verbondenheid met de natuur, met mensen om hem heen en met God als zijn Vader. Omzien naar elkaar, betrokkenheid op de wereld en mensen om je heen. Hoe stond Franciscus hierin? En hoe kreeg dat vorm in het leven van hem en zijn broeders? In dit weekend gaat het om het ervaren van verbondenheid met elkaar en anderen. Hoe ‘solidair’ of ‘solitair’ ben jij in onze tijd? En vanzelfsprekend de hamvraag: hoe wil jij - als mens en medemens - daarmee omgaan, dichtbij en ver af?”

 

Vrede ontdekken

De groet ‘vrede en alle goeds’ is bij uitstek de groet in de franciscaanse wereld. Voor Franciscus was het belangrijk om zijn broeders steeds weer op te roepen om waar ze ook kwamen ‘vrede’ te wensen en vrede uit te stralen. Zo probeerde hij in zijn leven – in vallen en opstaan – ook voor te leven. Er zijn allerlei bloemrijke verhalen waarin Franciscus als ‘vredesapostel’ gehoord en gezien werd. Wat betekent ‘vrede’ in jouw leven? Hoe is het streven naar ‘vrede’, dichtbij en veraf, in deze tijd haalbaar? En waar sta jij nu, en waar wil je naartoe?

 

Spiegelen aan Clara

Clara werd gegrepen door de woorden en leefwijze van Franciscus. Zij werd zijn eerste vrouwelijke volgelinge. Als jonge vrouw die voorbestemd voor een goed huwelijk en leven rijk aan bezit, koos zij net als Franciscus de weg van eenvoud en armoede, en wijdde zich volledig aan een leven in gebed en stilte. Samen met haar zusters woonde ze het klooster van San Damiano, dichtbij Assisi en vocht tot aan haar dood voor het privilege van ‘het leven in armoede en zonder eigendom’. Zij en Franciscus onderhielden een nauwe band met elkaar en de broeders droegen mede zorg voor de kwetsbare vrouwen van San Damiano. Haar wijsheid zien we terug in de brieven die ze schreef aan haar medezusters elders. Wat heeft haar spiritualiteit jou te zeggen in deze tijd? In dit weekend leef je mee met de zusters clarissen in Nijmegen. Eén van de zusters doet haar persoonlijke verhaal en reageert op vragen.

 

Schepping

Velen denken bij Franciscus van Assisi aan hem als iemand die sprak met de dieren. Anderen weten dat hij de schutspatroon van de ecologen is. Maar wie was het werkelijk en wat betekende ‘natuur’, ‘de schepping’, in zijn leven en Godsbesef? Dit weekend staat het Zonnelied (ook wel genoemd het Loflied van de schepselen) centraal. We kijken hoe hierin Franciscus verbondenheid met al wat is, zichtbaar en voelbaar wordt. Een loflied op de Allerhoogste!

 

Werk

Werken doen we allemaal. Betaald dan wel vrijwillig. In een instelling of een bedrijf, of misschien thuis. Dat gaat allemaal niet zomaar. Samenwerken, gehoorzamen, op je standpunt staan, een conflict aangaan of ondergaan. Het vraagt veel van ieder mens. Hoe geef jij zin aan het werk dat je doet? Kan Franciscus ons hierin inspireren? Zijn wijze van omgaan met zijn medebroeders, met de paus, met de kwetsbare of lastige broeders en zusters, met de melaatse en de wolf onthullen een wijze van omgang met elkaar in de gemeenschap waar je werkt.

 

Zoeken naar God

Franciscus was een mysticus (een zoeker naar God) die leefde in de 12e eeuw na Christus. Een roerige tijd waarin veel veranderingen in de Kerk en in de samenleving plaats vonden. De bevolking had veelvuldig te maken met oorlog, ziektes, epidemieën en natuurrampen. Dat alles kleurde Franciscus´ leven, zijn geloof en zijn zoeken naar God. Een zoeken en vinden, weten en twijfelen, hopen en geloven. Zijn spiritualiteit en Godsbeleving nodigt je uit om alleen en samen – in dialoog, stilte en reflectie – naar je eigen Godsbeleving te kijken en te ervaren hoe God en jouw Godsbesef in je leven een plaats hebben.

 

Schepping

Velen denken bij Franciscus van Assisi aan hem als iemand die sprak met de dieren. Anderen weten dat hij de schutspatroon van de ecologen is. Maar wie was het werkelijk en wat betekende ‘natuur’, ‘de schepping’, in zijn leven en Godsbesef? Dit weekend staat het Zonnelied (ook wel genoemd het Loflied van de schepselen) centraal. We kijken hoe hierin Franciscus verbondenheid met al wat is, zichtbaar en voelbaar wordt. Een loflied op de Allerhoogste!

 

Franciscus in je werk

Werken doen we allemaal. Betaald dan wel vrijwillig. In een instelling of een bedrijf, of misschien thuis. Dat gaat allemaal niet zomaar. Samenwerken, gehoorzamen, op je standpunt staan, een conflict aangaan of ondergaan. Het vraagt veel van ieder mens. Hoe geef jij zin aan het werk dat je doet? Kan Franciscus ons hierin inspireren? Zijn wijze van omgaan met zijn medebroeders, met de paus, met de kwetsbare of lastige broeders en zusters, met de melaatse en de wolf onthullen een wijze van omgang met elkaar in de gemeenschap waar je werkt.

 

Kosten

De kosten voor weekend zijn inkomensafhankelijk.

 

Na aanmelding bij secretariaat@bijdekapucijnen.nl ontvang je binnen een aantal dagen een bevestiging en met het verzoek het gewenste bedrag over te maken. Na ontvangst de weekendbijdrage is je aanmelding definitief.

 

  • € 65,- per weekend voor inkomens tot € 950,-
  • € 100,- per weekend voor inkomens tussen € 950,- en € 1.450,-
  • € 130,- per weekend voor inkomens boven € 1.450,-

Voor wie de hoogte van het bedrag een probleem is, kan daar over contact opnemen met
 info@kloosterweekend.nl

06-29597780

 

Accommodaties

Op alle plekken waar de weekenden zijn neem je deel aan een gezamenlijk programma. Je overnacht in een eenvoudige eenpersoonskamer met een wastafel. Douches en toilet worden gedeeld met anderen. Op de Hezenberg is de douch en toilet op de kamer.

 

In de uitnodiging voor een weekend, die je een aantal weken voor aanvang krijgt staan alle bijzonderheden vermeld. Ook de routebeschrijving ontvang je dan.

(zie ook: welkom in een klooster)

Kies uw weekend *

Achternaam *

Roepnaam *

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Uw e-mail *

Telefoon *

Geslacht

 

Ik heb van de weekenden gehoord via:

Opmerkingen (eventuele 2e voorkeursdatum)

Lees meer over onze kennismakingsweekenden waarin je je oriënteert op de spiritualiteit van Franciscus:

 

HS-kennismakings_weekend-link

 

 

 

 

 

Voor mensen die deelgenomen hebben aan een kennismakingsweekend en vier themaweekenden is er het verdiepingsjaar. Lees hier meer over:

HS-verdiepingsjaar-link