Eenvoud

Franciscus was een rijke jongeling. Hij groeide op in het gezin van een rijke lakenkoopman en was voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te gaan. Hij streefde riddereer na, roem, een mooi harnas, goed paard en zwaard. En toch, toch koos hij een andere weg. Een leven in eenvoud. Een leven ‘zonder eigendom’. Want niets mocht hem van God afhouden. Hij spiegelt zich aan Jezus, die arm naar deze aarde gekomen was en geen steen had om zijn hoofd neer te leggen. In zijn ‘leven zonder bezit’ voelde hij zich oneindig rijk. Kijkend naar Franciscus’ leven en hoe hij ‘in eenvoud’ en ‘zonder bezit’ leefde, beseffen we hoe ‘armoede’ en ‘rijkdom’ geen kwestie zijn van geld of goed. Er zijn andere invalshoeken die licht werpen op de betekenis van ‘eenvoud’, ‘armoede’ en ‘rijkdom’.


Aanmelden