Verbondenheid ervaren

‘De franciscaanse spiritualiteit is een spiritualiteit van ‘verbondenheid’. Verbonden met God, met andere mensen en met de ons omringende natuur. Alles en iedereen ervaren als broer en zus en daarin ontmoeten wij Gods liefde.’ Franciscus leefde in verbondenheid met de natuur, met mensen om hem heen en met God als zijn Vader. Omzien naar elkaar, betrokkenheid op de wereld en mensen om je heen. Hoe stond Franciscus hierin? En hoe kreeg dat vorm in het leven van hem en zijn broeders? In dit weekend gaat het om het ervaren van verbondenheid met elkaar en anderen. Hoe ‘solidair’ of ‘solitair’ ben jij in onze tijd? En vanzelfsprekend de hamvraag: hoe wil jij als mens en medemens daarmee omgaan? Dichtbij of ver af?


Aanmelden